Picture of สุรพงษ์ จ๋าก๋าง
แบบฟอร์ม sar ปีการศึกษา 1/2555
by สุรพงษ์ จ๋าก๋าง - Tuesday, 18 September 2012, 09:23 AM
  อ.สุรพงษ์ ขอเสนอแบบฟอร์มเขียน sar การประเมินตนเอง ของบุคลากรโรงเรียนวชิรป่าซาง มี 2 ไฟล์ (อ.สุรพงษ์ จัดหนัก) ให้อาจารย์ไปปรับแก้ไข แล้วกด like ที่ spideredblog.wordpress.com ด้วยครับ (ไฟล์ที่1)