รูปภาพของสุรพงษ์ จ๋าก๋าง
แบบประเมินผู้เรียน
โดย สุรพงษ์ จ๋าก๋าง - ศุกร์, 30 พฤศจิกายน 2012, 09:15AM
  แบบประเมินผู้เรียนรายบุคคล ที่ได้รับจากฝ่ายวิชาการร.ร.ห้างฉัตรวิทยา ลำปาง อาจารย์ลองไปปรับใช้นะครับ มีสูตรคำนวณเรียบร้อยสามารถปริ้นออกมาเป็นสารสนเทศได้เลยครับ......
ครูป้อบจัดหนัก