Picture of สุรพงษ์ จ๋าก๋าง
แบบประเมินผู้เรียน
by สุรพงษ์ จ๋าก๋าง - Friday, 30 November 2012, 09:15 AM
  แบบประเมินผู้เรียนรายบุคคล ที่ได้รับจากฝ่ายวิชาการร.ร.ห้างฉัตรวิทยา ลำปาง อาจารย์ลองไปปรับใช้นะครับ มีสูตรคำนวณเรียบร้อยสามารถปริ้นออกมาเป็นสารสนเทศได้เลยครับ......
ครูป้อบจัดหนัก