รูปภาพของสุรพงษ์ จ๋าก๋าง
ตัวอย่างการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (sar)
โดย สุรพงษ์ จ๋าก๋าง - ศุกร์, 8 มีนาคม 2013, 10:32AM
  เรียนคณะครูโรงเรียนวชิรป่าซางทุกท่านครับ
ผมได้ส่งตัวอย่างการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (sar)ประจำปีการศึกษา 2/2555 หรือปีงบประมาณ 2556 ชื่อไฟล์ sar55.zip ให้อาจารย์ทุกท่านโหลดแล้วแตกไฟล์เพื่อนำไปปรับแก้ไขเป็นของตนเอง ถ้าแตกไฟล์แล้วท่านจะเห็นไฟล์ภายใน 2 ไฟล์ คือ
1. sar2555file1
2. sar2555file1