Picture of สุรพงษ์ จ๋าก๋าง
ตัวอย่างการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (sar)
by สุรพงษ์ จ๋าก๋าง - Friday, 8 March 2013, 10:32 AM
  เรียนคณะครูโรงเรียนวชิรป่าซางทุกท่านครับ
ผมได้ส่งตัวอย่างการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (sar)ประจำปีการศึกษา 2/2555 หรือปีงบประมาณ 2556 ชื่อไฟล์ sar55.zip ให้อาจารย์ทุกท่านโหลดแล้วแตกไฟล์เพื่อนำไปปรับแก้ไขเป็นของตนเอง ถ้าแตกไฟล์แล้วท่านจะเห็นไฟล์ภายใน 2 ไฟล์ คือ
1. sar2555file1
2. sar2555file1