รูปภาพของกานดา เขื่อนเพ็ชร
แจ้งข้อมูลนักเรียนลาออกกลางคัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
โดย กานดา เขื่อนเพ็ชร - พฤหัสบดี, 10 กุมภาพันธ์ 2011, 02:29PM
 

รายชื่อนักเรียนที่ลาออกกลางคัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 (ต้นปี พ.ศ.2554)

มีรายชื่อจำนวน  2 คน ดังนี้

1. ด.ญ.ไพลินลักษณ์  ดวงเกิด  รหัสประจำตัว 06008 ชั้น ม.2/2

2. นางสาวโยธกา  สีภา            รหัสประจำตัว 05965 ชั้น ม. 4/3

                                         ข้อมูล ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554

                                                      จาก.. งานทะเบียน