รูปภาพของบังอร ลังการ์พินธุ์
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนขอปริ้นซ์และกรอกประเมินตนเองในไฟด์EXcellส่งกลับครูบังอรในวันอังคารที่22มีนาคม2554
โดย บังอร ลังการ์พินธุ์ - จันทร์, 21 มีนาคม 2011, 04:47PM
 

แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน  ขอปริ้นซ์และกรอกประเมินตนเองในไฟด์EXcell ส่งกลับที่ครูบังอร ในวันอังคารที่22 มีนาคม 2554