รูปภาพของน.ส.พีรยา บุญปั๋น
เอกสารประกอบ การเขียนเสนอโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ2555
โดย น.ส.พีรยา บุญปั๋น - จันทร์, 10 ตุลาคม 2011, 11:45PM
  เอกสารประกอบการเขียนเสนอโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2555 ดังนี้
1. กลยุทธ์ สพฐ.
2. กลยุทธ์ โรงเรียนวชิรป่าซาง
3. คำรับรองการปฏิบัติราชการ
4. เป้าหมายคุณภาพการมัธยมศึกษา
5. มาตรฐานการศึกษา

***หมายเหตุ
เอกสารลำดับที่ 5 มาตรฐานการศึกษา ทางผู้เกี่ยวข้องจะดำเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ